fbpx

850+

Organisaties maken gebruik van Psylaris

5500+

Therapeuten maken gebruik van onze software wereldwijd

75.000+

Sessies doorlopen met onze toepassingen

Hoe kom je af van vogelangst?

Mensen die hier geen last van hebben, kunnen zich het maar lastig voorstellen. Angst voor vogels is wel degelijk een reële angst, dat grote invloed op je leven kan hebben. Het kan er zelfs toe leiden dat iemand zich afsluit voor de buitenwereld. Als je bijvoorbeeld angst voor duiven hebt, dan wordt het erg lastig om in een grote stad te leven, waar duiven veel aanwezig zijn. Met de kinderen naar een kinderboerderij om de eenden brood te voeren zit er met een fobie voor eenden niet in. Kortom, een vogelfobie is lastig om mee te leven en professionele hulp is nodig om hier vanaf te komen.

Wat is een fobie voor vogels?

Wanneer je grote angst hebt voor vogels, dan gaat het ook letterlijk om vogels die je buiten kunt tegenkomen. Dit maakt deze fobie ook zo hinderlijk. Je kunt wanneer je buiten loopt, bijna niet onder vogels uitkomen. Ook al kom je misschien helemaal niet in aanraking met vogels, het feit dat je ze ziet kan je al angstig maken. Het hebben van angst voor vogels heeft een officiële benaming, het wordt ook wel ornithofobie genoemd. Overigens hoeft deze angst niet alleen te gaan om vogels die je in levende lijve tegenkomt. Ook een afbeelding, geluiden en de geur van vogels kunnen voldoende zijn om je angstig te voelen.

angst voor vogels

Wat zijn de symptomen van vogelangst?

Bij de confrontatie met vogels, kunnen er verschillende symptomen ontstaan. Dit uit zich vooral lichamelijk. Er kan een reactie ontstaan die vaker ontstaat bij grote angst en paniek, zoals zweten, trillen, kortademigheid, een verhoogde hartslag en een droge mond. Bij ernstige gevallen kan er een paniekaanval volgen, waarbij je niet meer in staat bent om normaal te reageren. Er zijn natuurlijk diverse gradaties in angst. Als je vogels wel eng vindt, maar je gaat wel de straat op, dan is het goed beheersbaar en heeft het nauwelijks invloed op je dagelijkse leven. Anders wordt het, als de angst dusdanig groot is, dat je zelfs je huis niet meer uit wilt. Je hebt dan hulp nodig om van deze fobie af te komen.

Wat zijn de oorzaken?

Er is nog veel onbekend over vogelfobieën. Soms kan het gaan om een algemene vogelfobie, waarbij je bang bent voor alle soorten vogels en soms om specifieke vogels, zoals een fobie voor eenden of een angst voor duiven of enkel roofvogels. Ook de exacte oorzaken zijn niet bekend. Er kan worden vastgesteld dat een dergelijk angst komt van een negatieve ervaring met vogels, maar ook van horen zeggen. Als je als kind al enge verhalen te horen kreeg over vogels, dan zul je al snel een vogelfobie ontwikkelen. Het blijkt uit wetenschappelijk onderzoek, dat bij veel mensen de angst al uit de kinderjaren stamt. Een traumatische ervaring of erfelijke aanleg kunnen ook een trigger geven om angstig te worden voor vogels.

behandeling tegen ornithofobie

Behandeling tegen ornithofobie

Er zijn diverse behandelingen mogelijk om een fobie te bestrijden. Welke behandeling er gekozen moet worden, is vooral afhankelijk van de oorzaak. Vooral als de oorzaak niet bekend is, wordt vaak overgegaan op gedragstherapie. Ligt de oorzaak aanwijsbaar aan een trauma, dan wordt meestal gekozen voor EMDR.

Gedragstherapie

Er zijn diverse vormen van gedragstherapie, die zouden kunnen helpen bij deze fobie, zoals cognitieve gedragstherapie of systematische desensitisatie. Ook een combinatie met relaxatietherapie is mogelijk. Bij gedragstherapie is de behandeling vooral gericht op gedragsverandering, waarbij negatieve gedachten in positieve gedachten worden omgezet. Je gedrag volgt dan vanzelf en zo kun je van een fobie afkomen.
Exposure therapie

Exposure therapie wordt doorgaans als zeer succesvol gezien tegen angsten en fobieën. Centraal tijdens Exposure therapie, staat blootstelling aan de angst. In dit geval wordt je dus daadwerkelijk aan vogels blootgesteld. Door dit te herhalen bij iedere behandelsessie, zul je op een gegeven moment wennen aan vogels en zien dat er niets ergs hoeft te gebeuren. Uiteraard gebeurt blootstelling wel onder het oog van een professionele behandelaar.

EMDR

EMDR is enkel geschikt als behandeling, als je zeker weet dat de vogelfobie door een traumatische ervaring is ontstaan. Tijdens de behandeling moet je gericht denken aan het trauma en alle gevoelens en gedachten erbij terughalen. Tijdens dit moment wordt je door middel van een handgebaar door de therapeut of een geluidssignaal afgeleid. Door herhaling, zal het gemakkelijker worden om aan het trauma terug te denken en spelen er minder emoties mee. Als het trauma verwerkt is, zullen ook bijkomende gevolgen, zoals de vogelfobie verdwenen zijn.

Psylaris maakt angst voor vogels overwinnen gemakkelijker

Angst voor vogels overwinnen, gaat nog gemakkelijker als je bij de behandelingen gebruikmaakt van de producten die Psylaris heeft ontwikkeld. Zo kun je bij exposure therapie prima de VR producten van Psylaris gebruiken. Door het opzetten van de VR bril, komt de patiënt direct in aanraking met vogels. Dit is misschien eng, maar gebeurt wel in een veilige omgeving en als behandelaar heb jij de controle.

Moet door middel van EMDR een trauma verwerkt worden, om zo van de fobie af te komen? Psylaris heeft het online platform EMDR-Remote ontwikkeld, Hierdoor is het mogelijk dat de patiënt vanuit huis wordt behandeld achter een pc of laptop. Het platform biedt onder ander videobellen via een stabiel systeem en vele mogelijkheden voor de behandelaar om afleidingstaken digitaal te gebruiken. Hiervoor hoeft niets geïnstalleerd te worden, er kan ingelogd worden via de webbrowser.

EMDR-plus

Exposure in virtual reality

Het doel van Psylaris, is om therapeuten nog beter te ondersteunen met betere technieken en tools. Virtual reality speelt hierbij een leidende rol. Met EMDR-VR en EMDR-Plus is een EMDR behandeling mogelijk met behulp van virutal reality. De behandelaar kan nog beter afleidingstaken inzetten en de patiënt kan ook behandeld worden op afstand. Virtual reality is bij uitstek geschikt voor exposure therapie. Hierbij wordt de patiënt geconfronteerd met zijn/haar angsten. Het is niet meer nodig om een fysieke locatie te bezoeken, zoals een lift bij liftangst of een winkelcentrum bij pleinvrees. Met de VR-bril op, wordt de patiënt geconfronteerd met de angst in de veilige omgeving van de behandelkamer of eigen huis. Psylaris heeft voor diverse soorten angsten waarvoor exposure therapie nodig is, een module ontwikkeld. Dit werkt kosten- en tijdsbesparend en bovendien kan de patiënt frequenter behandeld worden, wat een sneller herstel tot gevolg heeft.

Ben jij een therapeut?

Wij geloven erin dat we in combinatie met slimme software en vaardige therapeuten een systeem kunnen ontwikkelen waarin iedereen altijd en overal direct toegang heeft tot efficiënte en betaalbare geestelijke gezondheidszorg.

Psylaris Care VR therapie

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.