fbpx

850+

Organisaties maken gebruik van Psylaris

5500+

Therapeuten maken gebruik van onze software wereldwijd

75.000+

Sessies doorlopen met onze toepassingen

Theatrale persoonlijkheidsstoornissen

Een theatrale persoonlijkheidsstoornis, is een aandachtsstoornis. Hiermee is direct duidelijk wat het probleem is. Iemand die hieraan lijdt, komt altijd aandacht tekort en houdt ervan om voortdurend in de belangstelling te staan. Verhalen worden enorm opgeklopt en ze vertonen heftige emoties van vrolijkheid of somberheid. Dat wordt dan ook bedoeld met het theatraal reageren. Het is allemaal net iets over de top.

Wat zijn theatrale persoonlijkheidsstoornis kenmerken?

Iemand met deze aandachtsstoornis, zal bij een eerste ontmoeting vaak vriendelijk en sociaal overkomen. Op een gegeven moment zal hij/zij toch proberen meer aandacht te krijgen, vooral als er sprake is van een gezelschap en ook andere mensen de nodige aandacht krijgen. Hij of zij zal ook zwaar teleurgesteld zijn bij geen aandacht en komt dan met theatrale verhalen, om toch maar de aandacht te trekken. Als snel zullen mensen door hebben dat diegene met de stoornis overdrijft en eigenlijk een toneelstuk opvoert. Juist door het overdreven gedrag, zal een dergelijk iemand niet altijd serieus genomen worden.

Theatrale persoonlijkheidsstoornis voorbeelden

Voorbeelden van hoe een persoon met een aandachtsstoornis reageert, is ten eerste te zien aan het nogal uitbundige reageren. Mensen die hij/zij amper kent, worden bijvoorbeeld met een omhelzing of een kus begroet. Normaal zou je dit niet doen bij mensen die je niet goed kent. De persoon wil op deze manier zogenaamd ´familiair´ overkomen. Als blijkt dat de aandacht niet uitgaat naar hem of haar, zal de toon anders worden. Er heerst dan ook oprechte teleurstelling, dat men niet in de aandacht komt en dan wordt het over een andere boeg gegooid. De verhalen worden dan dramatisch en meeslepend en dit slaat weer helemaal op het theatrale. Personen die een theatrale persoonlijkheid hebben, zullen vaker flirten of seksueel gedrag vertonen. Hierbij maakt het niet eens uit wie ze voor zich hebben, zelfs met een totale vreemde. Dit is ronduit opgepast en gênant gedrag, maar dit wordt door de persoon zelf niet opgemerkt.

Stressgerelateerde stoornis

Het hebben van een theatrale persoonlijkheid levert erg veel stress op. Je moet er telkens weer voor zorgen dat jij in het centrum van de aandacht komt en dat vergt tijd en energie. Omdat alles om jezelf draait, is er geen energie meer om tijd aan een ander te besteden. Wat dat betreft zijn mensen met een theatrale persoonlijkheid erg eenzaam, want een goede relatie aangaan kan op deze manier niet. Deze mensen zullen vaak te maken krijgen met niet te verklaren lichamelijke klachten. Dit zijn doorgaans stressklachten en kan alleen stoppen als zij de wereld wat minder om henzelf willen laten draaien. Daarom helpt een diagnose dat je een aandachtsstoornis hebt. Hierdoor is het gemakkelijker om een behandeling te starten.

Welke theatrale persoonlijkheidsstoornis behandeling?

Welke behandeling er gegeven moet worden voor mensen met een aandachtsstoornis, is vooral afhankelijk van wat de oorzaak is. Dit is niet altijd gemakkelijk uit te vinden. Soms kan het erfelijk zijn en soms is het een opvoedkwestie, omdat je bijvoorbeeld als kind geen aandacht hebt gekregen. Hierdoor heb je juist een aandachtsstoornis ontwikkeld. Ook traumatische ervaringen kunnen een oorzaak zijn dat je aan aandachtsstoornis krijgt. Het is de overdreven aandacht die voor afleiding van het trauma moet zorgen. Daarom is het verstandig om aan traumaverwerking te doen. Dit kan met EMDR.

Hoe gaat een EMDR behandeling?

Een EMDR behandeling gaat uit van het verwerking van het trauma. Er wordt niet specifiek gericht op de stoornis behandeld. Als namelijk het trauma is verwerkt, dan verdwijnt de stoornis ook of verminderen de klachten. Tijdens een EMDR sessie krijg je de opdracht om de gebeurtenis weer naar voren te halen. Dit kan lastig zijn, want als je een onverwerkt trauma hebt, dan wil je hier juist niet aan denken. Laat dit dan net de bedoeling zijn. Tijdens de herbeleving leidt de therapeut je af met een handgebaar of een een geluidstoon. Je laat tijdens de afleiding de herinnering aan het trauma los en dit is wat je wilt bereiken. Na meerdere sessies zal dit steeds gemakkelijker en met minder emoties gaan en krijgt de gebeurtenis een plekje.

EMDR met Psylaris

Psylaris zorgt met moderne hulpmiddelen voor een toegankelijker GGZ voor de cliënt en een behandeling die flexibeler voor de behandelaar is. Zo heeft Psylaris met EMDR-VR een virtual reality module ontwikkeld voor de VR-Bril. Hiermee belandt de cliënt als het ware middenin de afleiding die de behandelaar opstart. De behandelaar heeft ook meer mogelijkheden om zelf met foto´s of video´s afleidingstaken te ontwerpen.

Daarnaast heeft Psylaris met EMDR-Remote een online platform ontwikkeld. Hiermee kan de behandelaar via een stabiele verbinding videobellen met de cliënt. Hierdoor is een EMDR behandeling op afstand mogelijk. Ook via het platform, kan de behandelaar verschillende soorten afleidingstaken gebruiken, zodat de cliënt ook thuis net zo goed wordt afgeleid als in de behandelkamer.

EMDR-plus

EMDR therapie met moderne methodes

Als ontwikkelaar van moderne methodes en hulpmiddelen in de GGZ, heeft Psylaris ook EMDR gemakkelijk gemaakt met moderne technieken. Virtual reality bijvoorbeeld, speelt een steeds belangrijkere rol in de GGZ. Met EMDR-VR, heeft Psylaris een VR-module ontwikkeld. De module kan eenvoudig door de behandelaar worden gebruikt en heeft veel afleidingsmogelijkheden. De cliënt krijgt een intensere afleiding dan tijdens een reguliere behandeling. De VR-bril kan zowel thuis als in de behandelkamer worden gebruikt. Zowel behandelaar als cliënt zijn hierdoor flexibeler.

Is de cliënt niet in staat om naar de behandelaar te komen, dan maakt Psylaris het met EMDR-remote mogelijk om thuis een EMDR behandeling te krijgen. EMDR-remote is het online EMDR platform van Psylaris, waar de behandelaar en de cliënt via beeldbellen een EMDR sessie kunnen uitvoeren. Ook nu weer heeft de behandelaar veel mogelijkheden om af te leiden en de aan huis gekluisterde cliënt wordt toch behandeld.

Ben jij een therapeut?

Wij geloven erin dat we in combinatie met slimme software en vaardige therapeuten een systeem kunnen ontwikkelen waarin iedereen altijd en overal direct toegang heeft tot efficiënte en betaalbare geestelijke gezondheidszorg.

Psylaris Care VR therapie

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.