fbpx

850+

Organisaties maken gebruik van Psylaris

5500+

Therapeuten maken gebruik van onze software wereldwijd

75.000+

Sessies doorlopen met onze toepassingen

Angstklachten door trauma

Dat je een keer angstig of bang bent, is helemaal niet erg. Dit is een natuurlijke lichamelijk reactie, op het feit dat er gevaar dreigt. Angst kan dus noodzakelijk zijn in bepaalde situaties. Maar angstklachten kunnen ook aanhoudend zijn voor bijvoorbeeld een specifieke situatie. Dit is vaak een ongegronde angst, want er dreigt helemaal geen gevaar. De kans is dan groot dat je door een traumatische ervaring angstig bent geworden.

Wat is de relatie tussen een trauma en angst?

Er is een heel duidelijke relatie tussen een opgelopen trauma en angst. Een traumatische gebeurtenis zal door de meeste mensen normaal verwerkt worden en een plekje krijgen. Wanneer je het trauma niet goed kunt verwerken en het dus niet echt een plekje krijgt, dan blijft de gebeurtenis voortdurend afspelen in je hoofd. Als dit een maand na de gebeurtenis nog steeds het geval is, dan kun je gediagnosticeerd worden met een posttraumatische stoornis (PTSS). Een PTSS is een angststoornis,die ontstaan is door een opgelopen trauma. Hierdoor is er dus een hele duidelijk relatie tussen een trauma en angst.
Angstklachten door trauma

Wat zijn de angst symptomen?

Er zijn talloze verschillende soorten angsten die mogelijk ontstaan naar aanleiding van een trauma. Per soort angst kunnen de klachten verschillend zijn. Over het algemeen kunnen alle angstsoorten worden ingedeeld in een drietal categorieën: spanning, herbeleving en vermijding. Spanning houdt in, dat je voortdurend onder stress leeft. De reden hiervan hoeft niet eens meer het trauma te zijn, maar enkel de angst om met de angstsituatie geconfronteerd te worden. Wanneer je lijdt aan PTSS, dan speelt herbeleving een belangrijke rol. Het telkens herbeleven van de gebeurtenis, zorgt ervoor dat je het trauma geen plekje kunt geven. Hierdoor voel je je voortdurend angstig en dat heeft invloed op het dagelijkse leven. Vermijding is een gevolg van de herbeleving. Juist omdat je niet wilt herbeleven of in aanraking wilt komen met een situatie waarbij je met de angst geconfronteerd wordt, ga je situaties vermijden. Veel mensen met een PTSS zijn daarom vereenzaamd en verkeren in een sociaal isolement.

Hoe kun je angst verminderen?

Als je eenmaal aan een bepaalde angststoornis lijdt, zoals PTSS, dan is het erg lastig om hier weer vanaf te geraken. Eigenlijk is je angst behandelen door middel van professionele therapie de enige oplossing. Angst therapie EMDR is hierbij zeer succesvol gebleken. Daarbij moet wel gezegd worden, dat EMDR enkel succesvol is, als de angst is ontstaan door een onverwerkt trauma. De therapie richt zich namelijk op verwerking van het trauma en niet op de angsten waar je op dat moment mee kampt. Als het trauma namelijk verwerkt is, dan zullen ook de angsten verdwijnen.

EMDR bij angst en paniek

Wanneer je met bepaalde angsten kampt en waarvan de oorzaak terug te leiden is naar een traumatische ervaring, dan is EMDR bij uitstek geschikt. De therapie is in 1989 ontwikkeld en nog relatief nieuw. Daarom wordt er nog steeds onderzoek gedaan naar de werking van EMDR in het brein. Dat EMDR werkt, wordt wel door de wetenschap erkent. Met EDMR kan in relatief korte tijd een trauma verwerkt worden. Zo helpt EMDR bij angst, om hier snel vanaf te komen.

Alles draait bij EMDR therapie om afleiding van de cliënt. Hiervoor gebruikt de therapeut de handen, die de cliënt moet volgen of de cliënt krijgt een koptelefoon en wordt afgeleid met geluidssignalen. De afleiding vindt plaats op het moment dat gevraagd wordt aan het traumatische moment terug te denken. Zodra de cliënt afgeleid wordt, denkt hij/zij niet meer aan het trauma. Hoewel het terugdenken in het begin erg moeilijk en emotioneel kan zijn, zal dit afnemen, nadat hij/zij enkele malen is afgeleid. Zo krijgt het trauma langzaam een plekje en kan de herinnering met minder emoties worden teruggehaald. Zodra het trauma is verwerkt, verdwijnen in de regel ook de angsten.

EMDR met de innovaties van Psylaris

De wortels van de oprichters van Psylaris liggen in de GGZ. Juist daarom kunnen de ontwikkelde innovaties van Psylaris zo goed in de GGZ toegepast worden. Ook voor EMDR therapie heeft Psylaris de nodig toepassingen. Zo is virtual reality niet meer weg te denken in de GGZ, voor verschillende soorten therapieën. Psylaris heeft met EMDR-VR een EMDR module ontwikkeld voor voor virtual reality. De cliënt kan de VR-bril zowel in de behandelkamer als thuis gebruiken en de behandelaar heeft meer mogelijkheden om intensere afleidingstaken in te zetten.

Met EMDR-Remote, maak je als behandelaar gebruik van het online platform van Psylaris. Dit platform kun je gebruiken om op afstand EMDR therapie toe passen. De cliënt kan dus gewoon vanuit huis behandeld worden. Het platform heeft de mogelijkheden voor beeldbellen, veel soorten werkgeheugenbelastingen en een automatische veilige opslag van de cliëntgegevens.

EMDR-plus

EMDR therapie met moderne methodes

Als ontwikkelaar van moderne methodes en hulpmiddelen in de GGZ, heeft Psylaris ook EMDR gemakkelijk gemaakt met moderne technieken. Virtual reality bijvoorbeeld, speelt een steeds belangrijkere rol in de GGZ. Met EMDR-VR, heeft Psylaris een VR-module ontwikkeld. De module kan eenvoudig door de behandelaar worden gebruikt en heeft veel afleidingsmogelijkheden. De cliënt krijgt een intensere afleiding dan tijdens een reguliere behandeling. De VR-bril kan zowel thuis als in de behandelkamer worden gebruikt. Zowel behandelaar als cliënt zijn hierdoor flexibeler.

Is de cliënt niet in staat om naar de behandelaar te komen, dan maakt Psylaris het met EMDR-remote mogelijk om thuis een EMDR behandeling te krijgen. EMDR-remote is het online EMDR platform van Psylaris, waar de behandelaar en de cliënt via beeldbellen een EMDR sessie kunnen uitvoeren. Ook nu weer heeft de behandelaar veel mogelijkheden om af te leiden en de aan huis gekluisterde cliënt wordt toch behandeld.

Ben jij een therapeut?

Wij geloven erin dat we in combinatie met slimme software en vaardige therapeuten een systeem kunnen ontwikkelen waarin iedereen altijd en overal direct toegang heeft tot efficiënte en betaalbare geestelijke gezondheidszorg.

Psylaris Care VR therapie

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.