fbpx

850+

Organisaties maken gebruik van Psylaris

5500+

Therapeuten maken gebruik van onze software wereldwijd

75.000+

Sessies doorlopen met onze toepassingen

Heb je te maken gehad met straatintimidatie?

Als je te maken krijgt met straat intimidatie, dan kan dit van grote invloed zijn op je leven. Hoewel intimidatie op straat zeer breed is en dus op allerlei manieren kan voorkomen, is iedere vorm afkeurenswaardig en is het zelfs mogelijk dat je hier een trauma aan overhoudt. Hoe ga je hiermee om en is er een behandeling om van je trauma af te komen?

Wat is straat intimidatie?

Met intimidatie op straat wordt bedoeld, een ongewenste toenadering in de publieke ruimte op verbale, non-verbale of fysieke wijze. Dit kan van alles zijn, zoals sissen, fluiten, staren, naroepen, stalken of betasten. Straat intimidatie kan uiteindelijk leiden naar aanranding, verkrachting of geweldpleging. In Nederland is op dit moment geen verbod op straat intimidatie. Dit heeft alles te maken met de vrijheid van meningsuiting. Iemand kan zich bedreigt voelen door intimidatie, terwijl diegene die intimideert zich niet bewust is van zijn/haar gedrag en het misschien zelfs normaal vindt. Dit maakt het naast het handhaven, erg lastig om straat intimidatie strafbaar te stellen.

straatintimidatie

Seksuele straat intimidatie

Een speciale vermelding krijgt seksuele straat intimidatie. Veruit de meeste vormen van straat intimidatie gaan hierom. Het zal dan ook niet verbazen dat vrouwen, maar ook mensen uit de LHBTI+ groep hier vaak slachtoffer van zijn. Het is een zeer hinderlijke vorm van intimidatie en tegelijkertijd ook erg lastig om strafbaar te stellen. Het gaat namelijk om mannen die avances maken naar vrouwen met vaak seksuele opmerkingen of bepaalde gebaren en het vaak niet bij een opmerking laten, maar ook volgen. Dit kan zeer beangstigend zijn, vooral als dit plaatsvindt op plekken met weinig mensen of in de avonduren.

Wat kun je doen als je slachtoffer wordt?

Iedereen kan slachtoffer worden van straat intimidatie, maar vrouwen zijn doorgaans de groep die hier het meeste last van hebben. Als de intimidatie echt bedreigend wordt, bel dan zeker naar 112. Zij kunnen je sowieso tips geven hoe je kunt reageren en de politie zal gestuurd worden. Als er meerdere mensen op straat lopen, probeer contact te maken, desnoods subtiel. Mensen zullen best bereid zijn om je te helpen, alleen niet iedereen zal direct doorhebben dat je geïntimideerd wordt. Als je iemand bereid hebt gevonden om met je mee te lopen, dan voel je je direct al veiliger.

Kun je getraumatiseerd raken door straat intimidatie?

Ieder mens is anders en ieder mens reageert anders in bepaalde situaties. Dit geldt ook bij straat intimidatie. Het ene slachtoffer zet het gemakkelijk van zich af, terwijl het andere slachtoffer veel moeite heeft met de verwerking. Als je daadwerkelijk een trauma oploopt door straat intimidatie, dan kunnen de gevolgen groot zijn. De angst zal vaak overheersen, waardoor je niet meer (alleen) de straat op durft. Eenzaamheid en een sociaal isolement liggen dan op de loer. Je moet wel altijd beseffen, dat intimidatie nooit jouw schuld is. Jij hoeft je ook nooit aan te passen, je mag jezelf zijn. Als je psychische hinder blijft ondervinden, zoek dan hulp. Je moet namelijk wel zonder angst van de openbare ruimtes gebruik kunnen maken.

EMDR bij een trauma door straat intimidatie

Als je als slachtoffer niet meer normaal kunt functioneren omdat je een trauma hebt opgelopen door straat intimidatie, zoek dan hulp. Je hebt intimidatie meegemaakt en dit moet je nu een plekje zien te geven. Pas dan durf je weer vol zelfvertrouwen de straat op, anders blijf je angstig en mijd je juist zoveel mogelijk de openbare plekken. EMDR is de behandeling waarmee je verder komt.

Bij een EMDR behandeling, vraagt de therapeut om het trauma weer in gedachten te nemen. Dit kan best intensief zijn, want ook gedachten en gevoelens van dat moment komen weer boven. Op dit moment zal de therapeut je afleiden door middel van een handgebaar en soms krijg je een koptelefoon op en wordt je met geluidstonen afgeleid. Op één of andere manier gebeurt er in je brein iets, waardoor het trauma een plekje krijg. Vooral als je bij herhaling wordt afgeleid, zal het gemakkelijk gaan om met minder emoties aan het trauma terug te denken. Je zult merken dat je na enkele behandelingen alweer veel zelfverzekerder over staat loopt.

De EMDR toepassingen van Psylaris

De ontwikkelaars van Psylaris doen er alles aan om GGZ behandelingen gemakkelijker bereikbaar te maken voor de cliënt en eenvoudiger in gebruik voor de behandelaar. EMDR kan met moderne technieken frequenter gegeven worden. Zo heeft Psylaris EMDR-VR ontwikkeld. Dit is het gebruik van virtual reality voor EMDR. De cliënt krijgt een VR-bril op en wordt op vrij intensieve wijze afgeleid. De behandelaar heeft met EMDR-VR veel meer afleidingsmogelijkheden voorhanden.

Dit geldt voor de behandelaar ook voor EMDR-Remote. Dit is een door Psylaris ontwikkelt online en veilig te bereiken platform voor EMDR op afstand. De cliënt kan dan gewoon van huis uit behandeld worden. Een mooie oplossing als het trauma dusdanig ernstig is, dat cliënt zelf voor een behandeling niet meer de straat op durft. Voor EMDR-Remote hoeft niets gedownload te worden, het platform is via de webbrowser bereikbaar.

EMDR-plus

Exposure in virtual reality

Het doel van Psylaris, is om therapeuten nog beter te ondersteunen met betere technieken en tools. Virtual reality speelt hierbij een leidende rol. Met EMDR-VR en EMDR-Plus is een EMDR behandeling mogelijk met behulp van virutal reality. De behandelaar kan nog beter afleidingstaken inzetten en de patiënt kan ook behandeld worden op afstand. Virtual reality is bij uitstek geschikt voor exposure therapie. Hierbij wordt de patiënt geconfronteerd met zijn/haar angsten. Het is niet meer nodig om een fysieke locatie te bezoeken, zoals een lift bij liftangst of een winkelcentrum bij pleinvrees. Met de VR-bril op, wordt de patiënt geconfronteerd met de angst in de veilige omgeving van de behandelkamer of eigen huis. Psylaris heeft voor diverse soorten angsten waarvoor exposure therapie nodig is, een module ontwikkeld. Dit werkt kosten- en tijdsbesparend en bovendien kan de patiënt frequenter behandeld worden, wat een sneller herstel tot gevolg heeft.

Ben jij een therapeut?

Wij geloven erin dat we in combinatie met slimme software en vaardige therapeuten een systeem kunnen ontwikkelen waarin iedereen altijd en overal direct toegang heeft tot efficiënte en betaalbare geestelijke gezondheidszorg.

Psylaris Care VR therapie

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.