fbpx

850+

Organisaties maken gebruik van Psylaris

5500+

Therapeuten maken gebruik van onze software wereldwijd

75.000+

Sessies doorlopen met onze toepassingen

De zorg efficiënter en effectiever maken met Psylaris

Dat de zorgverlening in Nederland onder zware druk staat, is een algemeen bekend probleem. Dit is niet een probleem wat nog maar sinds kort speelt, al jarenlang lijkt het erop dat er steeds meer druk op de zorg komt te staan. Soms lijkt het wel alsof er geen eind komt aan de negatieve berichtgeving over de zorgverlening. Toch is er een positief bijverschijnsel. Hierdoor ontstaat er ruimte om nieuwe innovaties toe te passen, zodat bestaande problemen in de zorg toch (deels) opgelost kunnen worden.

Wat zijn de grootste knelpunten in de zorg?

Er zijn diverse knelpunten in de zorg die telkens weer terugkomen. Misschien wel het belangrijkste, zijn de wachtlijsten. Hiervoor zijn diverse redenen te bedenken:
• Bureaucratie. Zorgverleners moeten relatief veel tijd besteden aan hun administratie.
• Vergrijzing. Oudere mensen maken veel meer gebruik van de zorg en dus is het drukker.
• Personeelstekort. Minder aantrekkelijk beroep en ook vergrijzing onder zorgpersoneel.
• Ontbreken van efficiëntie. Efficiënt werken betekent meer cliënten kunnen behandelen.
• Geldgebrek. De zorg is al jarenlang slachtoffer van bezuinigingen.
• Decentralisering. In 2015 vond er decentralisatie plaats van zorgtaken naar de gemeenten.

Dit zijn enkele oorzaken van wachtlijsten. Maar veel van deze oorzaken zijn ook knelpunten die ook weer andere problemen in de zorg creëren. Omdat deze oorzaken al jarenlang spelen, werken traditionele oplossingen blijkbaar niet voldoende en moet er dus naar nieuwe innovaties gekeken worden.

Wat zijn de grootste problemen in de GGZ?

De grote problemen die je in de algehele zorgverlening terugziet, komen ook in beeld in de geestelijke gezondheidszorg. Maar er zijn ook meer specifieke problemen in de GGZ. Iemand die met spoed zorg nodig heeft, krijgt ondanks de vele wachtlijsten toch op tijd zorg. Denk aan een gebroken arm of been of een blindedarmontsteking. Omdat geestelijke problemen minder of niet zichtbaar zijn, is spoedzorg niet altijd vanzelfsprekend. Omdat er al grote wachtlijsten in de GGZ zijn, worden spoedgevallen niet altijd met urgentie behandeld.

Efficiënt werken is ook een probleem in de GGZ. Het duurt te lang voordat cliënten pas bij een psycholoog of zorgverlener terecht kunnen en dan nog alleen maar voor een intake. De daadwerkelijke behandeling kan nog weken of maanden duren. Daarnaast is er een groot kostenprobleem in de GGZ. Gelukkig is de GGZ bij uitstek een zorgrichting waar wachtlijsten, hoge kosten en inefficiëntie relatief eenvoudig aangepakt kunnen worden met de nieuwste technische innovaties.

Wat kan Psylaris doen haar producten?

De oprichters van Psylaris zijn niet nieuw in de GGZ. Zij komen zelf uit de GGZ en hebben de problemen van dichtbij meegemaakt. Je kunt zeggen dat dit de stimulans is geweest voor de oprichting van Psylaris. Psylaris houdt zich bezig met het ontwikkelen van producten, die de GGZ efficiënter en effectiever maken. Het gevolg hiervan is dat wachtlijsten op termijn korter worden en er kan een flinke kostenbesparing worden bereikt. Daarnaast heeft het gebruik van moderne technieken vrijwel altijd meer efficiëntie tot gevolg.

Welke Psylaris producten maken de GGZ efficiënter en effectiever?

Het meest in het oog springende product en wat letterlijk een grote vooruitgang in de GGZ is, is virtual reality. De basis van VR is de VR-bril, waardoor je geheel wordt afgesloten van de realiteit en in de virtuele wereld terechtkomt. Verder richt Psylaris zich op GGZ behandelingen op afstand. Dit is erg handig voor zowel de behandelaar als de cliënt. Behandelingen kosten op deze wijze minder tijd en er kan frequenter behandeld worden met effectievere resultaten.

Psylaris Care

Onder Psylaris Care brengt Psylaris verschillende VR-modules uit voor de VR-bril. Met EMDR-plus bijvoorbeeld, krijgt de behandelaar de mogelijkheid om een EMDR behandeling via Virtual Reality te geven. De cliënt wordt letterlijk meegenomen in een afleiding, waardoor de therapie nog krachtiger en effectiever wordt. Een andere module betreft exposure therapie via VR. Omdat exposure therapie gaat over blootstelling aan het trauma en dit nu enkel via een VR-bril kan, kun je je voorstellen welke tijds- en kostenbesparing dit opbrengt. Met de module relaxatie kun je cliënten behandelen met stress. Door 10 minuten de VR toepassing relaxatie te gebruiken, ervaart de cliënt al een enorme stressverlaging.

EMDR-remote

Omdat EMDR een erg succesvolle therapie is voor traumaverwerking, heeft Psylaris EMDR-remote ontwikkeld. Dit is een erg effectief en functioneel online platform voor behandelaars. Door op het platform in te loggen, kom je in een beveiligde omgeving, waar je onder andere kunt videobellen met de cliënt. Zo geef je een EMDR sessie op afstand. Afleiden kan door digitale afleidingstaken op het platform te selecteren. Cliënten die bijvoorbeeld aan huis gekluisterd zijn en nauwelijks toegang tot de GGZ hebben, worden met EMDR-remote toch succesvol behandeld in hun eigen vertrouwde omgeving.

Wil je eens verder praten over De zorg efficiënter en effectiever maken met Psylaris of andere mogelijkheden binnen de GGZ?

Deel dit artikel

Verder lezen

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.