fbpx

850+

Organisaties maken gebruik van Psylaris

5500+

Therapeuten maken gebruik van onze software wereldwijd

75.000+

Sessies doorlopen met onze toepassingen

Is blended care de oplossing?

Blended care valt onder de noemer E-health en is een relatief nieuw concept binnen de (geestelijke) gezondheidszorg. Het betekent eigenlijk niet veel meer dan reguliere face-to-face contactmomenten met een arts of therapeut, gecombineerd met interventies via de alsmaar groeiende digitale wegen. Denk bijvoorbeeld aan spreekuren via de chat of beeldbellen, of bijvoorbeeld online begeleiding of therapie bij chronische pijn, depressie of trauma.

De voordelen van blended care
Deze blended care heeft een aantal voordelen. De belangrijkste op een rij:

  • Efficiency
    De tijdsbesparing die blended care kan opleveren voor zowel de zorgaanbieder als de patiënt kan behoorlijk oplopen. Een mooi voorbeeld van deze samenwerking tussen mens en techniek zijn de slimme matrassen waar het Franciscus Gasthuis in Rotterdam mee werkt. Deze matrassen meten een aantal vitale functies, zoals hart en longen. En zodra de afwijkingen te groot worden, gaat er automatisch een signaal naar het verplegend personeel, die snel ter plaatse kunnen zijn. Ook waarschuwen de matrassen als een patiënt het bed verlaat, om eventuele valincidenten te voorkomen. Doordat de verpleging snel ter plaatse is, kan ook snel behandeld worden, precies op de momenten dat het nodig is. Door in een vroeg stadium in te kunnen grijpen, zijn de interventies dan ook vaak klein en snel gebeurd. Voor de patient bespaart het soms zelfs wel een halve dag ziekenhuisopname.
  • Kostenbesparing
    En dit heeft niet alleen met de tijdsbesparing van bijvoorbeeld kortere opnames te maken. Hier gaat het met name om het snelle ingrijpen, waarover we het net al hadden. En dat snelle ingrijpen kan nu vaak alleen, als de patiënt vroeg aan de bel trekt bij de huisarts. Toch gebeurt dat via de reguliere weg nog niet altijd snel genoeg. Soms uit schaamte voor de klachten, denk bijvoorbeeld aan psychische klachten. Recent onderzoek toont aan dat maar liefst 40% van de mensen uit de betreffende studie de hulpvraag niet gesteld zouden hebben buiten de anonimiteit die de hulpomgeving van blended care biedt. En als ze dan wel op tijd aan de bel trekken dat zijn de wachttijden soms erg lang, waardoor de problematiek gedurende deze periode de klachten verergeren. Dit geldt met name in de GGZ; hierover ging een van onze eerdere blogs.
  • Kwaliteitsbeleving
    Tot slot zorgt blended care voor een betere kwaliteitsbeleving bij de patiënt, doordat zij sneller, en veel gerichter geholpen kunnen worden, en doordat zij zelf meer eigen regie in hun behandelproces hebben. Door bij diabetes zelf je glucose levels bij te houden, kun je met een geruster hart door de dag en precies dan aan de bel trekken wanneer het nodig is. Dat gevoel van kwaliteit en controle leidt zelfs tot verbetering van sommige klachten. Zo toonde het Fitter na Kanker onderzoek van het Helen Dowling Instituut aan dat dankzij het gebruik van e-health en blended care de chronische vermoeidheid gemiddeld verminderde.

De uitdagingen van blended care

Maar omdat het concept ook nog zo nieuw is, zijn ook nog uitdagingen. Om meteen maar bij de financiën te beginnen: zonder eerst te investeren, kunnen uiteindelijk geen kosten bespaard worden. Er zal nieuwe techniek (hard- en/of software) binnengehaald moeten worden. Dat gaat soms om behoorlijke bedragen, die soms pas na vijf jaar echt iets opleveren.

Daarnaast moet die nieuwe techniek door het behandelend personeel omarmd worden. Dit vraagt, zeker in een sector die zo over mensen gaat, een voor sommigen heel nieuwe en open mindset. Verandering stuit altijd eerst op wat weerstand. Dat moet je als organisatie serieus nemen en er samen doorheen, voor een echt duurzaam en rendabel resultaat.

Bovendien bestaat er nu nog een aanzienlijke patiëntengroep die niet handig is met of huiverig is voor digitale middelen, en hierdoor juist minder toegang zal hebben tot snelle en goede zorg.

Ook bestaan er zorgen over de data die verzameld worden via de verschillende apparaten en online databases. Wat gebeurt daarmee op termijn? Is de privacy van de patiënt voldoende gewaarborgd?

Is blended care de oplossing?

Kijkend naar de huidige ontwikkelingen kunnen we niet anders concluderen dan dat blended care absoluut een belangrijke oplossing is. Gezien de groeiende wachtlijsten, de stijgende levensverwachting en de daarmee gepaard gaande zorgkosten zullen we niet anders kunnen dan slimmer gaan werken. E-health en blended oplossingen spelen hierin een cruciale rol. De eerste successen zijn een feit, maar net als bij elke grote (technologische) doorbraak gaat het in fasen. Momenteel staan we nog maar aan het begin; in de innovatiefase. Voordat blended care de norm is, zullen we vooral nog wat tijd, geduld en dappere early adopters nodig hebben.

Ook onze EMDR-therapie in virtual reality (VR) is een voorbeeld van blended care. Heb jij zin om samen met ons de GGZ te innoveren en ben je benieuwd wat onze VR-oplossing voor jouw praktijk of instelling kan betekenen? Mail ons op mike@psylaris.com.

Wil je eens verder praten over Is blended care de oplossing? of andere mogelijkheden binnen de GGZ?

Deel dit artikel

Verder lezen

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.