fbpx

850+

Organisaties maken gebruik van Psylaris

5500+

Therapeuten maken gebruik van onze software wereldwijd

75.000+

Sessies doorlopen met onze toepassingen

Wat is blended care en heeft het de toekomst?

Zoals in vele andere sectoren en beroepen is de digitalisering ook in de gezondheidssector in volle gang. Met alle gevolgen van dien. Blended care en eHealth zijn termen die in dit verband steeds vaker opduiken. De visies hierop zijn heel verschillend. Sommigen zien het als een prachtige toekomst met intensieve samenwerking tussen cliënt en zorgverlener, anderen zien het als een ernstige bedreiging van de privacy van iedereen die bij een dossier betrokken is. In deze blog gaan we nader in op de voor- en nadelen van blended care.

Wat is blended care (gemengde zorg)?

Laten we eerst definiëren wat we precies bedoelen met gemengde zorg. Blended zorg is een combinatie van traditionele zorg (face-to-face) en online zorg. Het gebruik van digitale hulpmiddelen wordt ook wel eHealth genoemd. Blended care heeft veel voordelen in termen van efficiëntie, kwaliteit en kostenbesparingen. Een voorbeeld is de betrokkenheid van de cliënt bij zijn eigen dossier. Een concreet voorbeeld is dat de cliënt het verslag van het gesprek schrijft, niet de arts. De beoefenaar kon het dan afmaken. Zoals reeds in de inleiding werd vermeld, lopen de meningen over dit onderwerp uiteen. Welke gevolgen zal de digitalisering hebben voor de privacy van de cliënten?

Privacy en blended care: tegenstrijdig?

Privacy: Hier valt veel over te zeggen. Vooral nu we nog maar een paar weken verwijderd zijn van de nieuwe Europese wetgeving inzake gegevensbescherming: de AVG. Persoonsgegevens die digitaal worden opgeslagen, vormen een privacyrisico. Vooral wanneer het gevoelige informatie betreft zoals die in de gezondheidszorg wordt verwerkt. De burgers worden zich steeds meer bewust van de manier waarop deze informatie kan worden misbruikt. Zij geven niet langer gewoon toestemming voor de verwerking van hun gegevens. Online registraties, digitale cliëntendossiers en online gesprekken met de arts via videotelefonie lijken ontwikkelingen te zijn die niet samengaan met het toenemende bewustzijn van privacybescherming.

Maar vormen de risico’s voor de privacy een belemmering voor blended care, of is het juiste niveau van privacy vooral een voorwaarde om deze ontwikkelingen mogelijk te maken? De voordelen van gemengde zorg zijn inderdaad talrijk. Laten wij de belangrijkste daarvan kort toelichten.

Efficiëntie

Een groot voordeel van gemengde zorg is de efficiëntie. Wanneer een cliënt tijdens de online registratie zijn of haar gegevens invult en deze gegevens onmiddellijk in elk nieuw formulier worden ingevoerd, bespaart dit de zorgverlener veel tijd tijdens de registratie. Tijd die hij of zij kan besteden aan het daadwerkelijk helpen van de cliënt.

Kwaliteit

De cliënt die zijn of haar eigen interviewverslag schrijft, is niet alleen een voorbeeld van meer efficiëntie, maar ook van meer kwaliteit. Tenminste vanuit het oogpunt van de cliënt. Hij schrijft tenslotte het verslag zoals hij het interview heeft beleefd. Het feit dat de zorgverlener ook aantekeningen kan toevoegen, verhoogt de kwaliteit van het rapport.

Kostenbesparingen

Ten slotte heeft onderzoek aangetoond dat gemengde zorg ook kostenbesparend werkt. Dit is een voordeel dat zwaar zal wegen in de bestuurskamers.

Wil je eens verder praten over Wat is blended care en heeft het de toekomst? of andere mogelijkheden binnen de GGZ?

Deel dit artikel

Verder lezen

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.