fbpx

850+

Organisaties maken gebruik van Psylaris

5500+

Therapeuten maken gebruik van onze software wereldwijd

75.000+

Sessies doorlopen met onze toepassingen

Trends in de gezondheidszorg

Deloitte heeft zijn rapport gepubliceerd over de huidige toestand van de gezondheidszorg wereldwijd. Daarin gaan de analisten ook in op zes kwesties die dringend moeten worden aangepakt om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren. In het verslag Global Healthcare Outlook 2022 wordt onder meer aangegeven welke acties nodig zijn om de veerkracht te vergroten en betere resultaten te boeken.

De wereldwijde gezondheidszorg wordt nog steeds geconfronteerd met nieuwe uitdagingen als gevolg van de aanhoudende coronaire pandemie, die de aandacht en de middelen van de gezondheidszorgstelsels blijft opeisen. De gezondheidswerkers staan onder enorme werkdruk en de gezondheidsvoorzieningen hebben het moeilijk om niet-COVID-19-gerelateerde zorg te handhaven. Dit zijn slechts twee voorbeelden. Onder de druk van deze pandemie en alle problemen en uitdagingen die daarmee gepaard gaan, is in de gezondheidssector een enorme transformatie op gang gekomen. Deze transformatie zal in 2022 worden voortgezet.

Transformatie in de gezondheidszorg

De pandemie heeft niet alleen geleid tot exponentiële vooruitgang in de medische wetenschap, maar ook tot een explosie van digitale technologieën, toegang tot gegevens en analytics. De consumenten zijn daardoor beter geïnformeerd, maar ook mondiger geworden. Naast de enorme digitale transformatie vindt er in de gezondheidszorg ook een verschuiving plaats van het behandelen van ziekten naar preventie en welzijn. En deze verschuiving blijkt een katalysator te zijn voor de klinische, financiële en operationele transformatie die de gezondheidszorg de wereld al lang heeft beloofd.

De coronaire pandemie heeft veel bestaande en/of nieuwe trends in de gezondheidszorg in een stroomversnelling gebracht. Denk aan veranderende voorkeuren en gedragingen van consumenten, de integratie van biowetenschappen in de gezondheidszorg, snel evoluerende digitale gezondheidstechnologieën, nieuw talent en nieuwe zorgmodellen, en klinische innovatie. De spelers in de sector en de consumenten die zij bedienen, worden geconfronteerd met een onbekende wereld van werken op afstand, virtuele doktersbezoeken en een toeleveringsketen met tekorten aan medische goederen, personeel en diensten.

6 trends in de gezondheidszorg

In het rapport Global Healthcare Outlook 2022 (pdf link) identificeert Deloitte zes trends of uitdagingen die in 2022 de volle aandacht vereisen om de langverwachte transformatie in de gezondheidszorg, die een duwtje in de goede richting heeft gekregen van de coronaire pandemie, voort te zetten.

  • Gelijkheid in gezondheid: Bevorderen van gelijke kansen op gezondheidsgebied door het doel in de praktijk te brengen.
  • Geestelijke gezondheid en welzijn: Geestelijke gezondheid – tijd om vooruit te gaan nu.
  • De toekomst van de medische wetenschap: in een snel tempo vooruit.
  • Een nieuwe visie op volksgezondheid: bouwen aan een veerkrachtige toekomst voor de volksgezondheid.
  • Milieu, sociale zaken en governance (ESG): koolstofarme gezondheidszorg en de weg naar “netto nul”-emissies.
  • Digitale transformatie en aanpassing van zorgmodellen: Voorbereiding op een digitaal gestuurd gezondheidsstelsel.

Wil je eens verder praten over Trends in de gezondheidszorg of andere mogelijkheden binnen de GGZ?

Deel dit artikel

Verder lezen

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.